Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Fondens formål

​§ 1 Fondens navn og hjemsted

  • Fondens navn er Ellab-Fonden
  • Fonden er stiftet af ingeniør Leo Nielsen
  • Fondens hjemsted er Hillerød Kommune

§ 2 Fondens formål

Fondens formål er:

a)​

at erhverve og besidde en efter bestyrelsens skøn passende aktiepost i selskaberne Ellab Holding A/S og/eller selskaber, der er koncernforbundne med disse (samlet benævnt "Ellab-koncernen").​

b)​

at yde støtte til sociale, humanitære, humanistiske eller tilsvarende velgørende formål efter bestyrelsens nærmere beslutning.

c)​

at yde støtte til videnskabelige formål, idet der lægges særlig vægt på at støtte formål, som er relateret til Ellab-koncernens forretningsområder, herunder formål som har en naturlig tilknytning hertil. Der tænkes særligt på forskning og udvikling af nye produkter og teknikker.​

d)​

at  yde støtte til velgørende formål blandt nuværende og tidligere medarbejdere i Ellab-koncernen samt pårørende til sådanne medarbejdere.

e)​

at yde støtte til skov- og landbrugsvidenskabelige forskningsprojekter og øvrige skov- og landbrugsfaglige projekter, herunder planteforædling, biologisk skadedyrsbekæmpelse eller lignende.

f)​

at yde støtte til forskningsprojekter og lignende videnskabelige tiltag vedrørende lægemidler.

g)​

at yde støtte til efterkommere af Birte og Leo Nielsen, herunder støtte til sådanne efterkommeres erhvervsdrift.

Støtte til de anførte formål ydes under iagttagelse af lovgivningens krav i form af kontante udlodninger, lån eller på lignende vis.​

Ellab-Fonden

CVR: 11632203​

Trollesmindealle 25

3400 Hillerød​

Send fonden en mail:

info@ellabfonden.dk​