Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Behandling af personoplysninger

Ellab-Fonden er underlagt lov om behandling af personoplysninger - Persondataloven – GDPR (General Data Protection Regulation). Datatilsynet er den centrale myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes.

Hvilke oplysninger registrerer vi

Efter skattekontrolloven er Ellab-Fonden indberetningspligtig til SKAT vedr. de donationer, som vi foretager. I den forbindelse bliver du som privatperson bedt om at oplyse dit cpr.nr.

Ellab-Fonden opbevarer alene cpr.nr. på de ansøgere, som modtager donation. Cpr.nr. på ansøgninger der ikke imødekommes slettes efter endt sagsbehandling.

Ellab-Fonden videresælger ikke persondata til tredjepart.

Ellab-Fondens hjemmeside har links til eksterne hjemmesider. Ellab-Fonden kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af hjemmesider, der linkes til eller indholdet af hjemmesider, der linker til Ellab-Fondens hjemmeside. Du bør derfor være opmærksom på, hvornår du forlader EllabFondens hjemmeside.

Oplysninger, som du selv indtaster

I forbindelse med udfyldelse af det elektroniske ansøgningsskema bliver du bedt om at indtaste en række oplysninger, herunder personoplysninger.

De oplysninger, som du bliver bedt om at indtaste, er oplysninger, der i persondatalovens forstand anses som ikke-følsomme personoplysninger, herunder fortrolige oplysninger.

Oplysninger som du afgiver i forbindelse med det elektroniske ansøgningsskema, benyttes alene i forbindelse med behandling af ansøgningen.

Ellab-Fonden indsamler ikke af egen drift oplysninger om den besøgendes profil.

I forbindelse med behandling af ansøgninger videregives oplysninger til Ellab-Fondens bestyrelse, der er den beslutningsdygtige enhed i forbindelse med donationer.

Ved tildeling af donation foretages indberetning til SKAT. Hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndigheder, kan videregivelse dog finde sted. Derudover videregiver Ellab-Fonden ikke oplysninger til tredjepart.

Ellab-Fonden opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt.

Hvis du ønsker at få indsigt i de data, som vi har registreret om dig, eller ønsker at få slettet registrerede oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. 

Ansøgning​

På vores hjemmeside kan du søge om støtte

Uddelinger​

Ellab-Fondens støtte til forskellige formål

Ellab-Fonden

CVR: 11632203​

Trollesmindealle 25

3400 Hillerød​

Send fonden en mail:

info@ellabfonden.dk​