Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Hvad støttes?​

Med udgangspunkt i Ellab-Fondens formål (fundats fra 1978) ønsker fonden i den kommende femårige periode 2020-2024 at prioritere følgende indsatsområder:

Videnskabelige formål

​Videnskabelige formål, idet der  lægges særlig vægt  på projekter og tiltag,  der fremmer Danmarks position indenfor innovation og/eller tekniske løsninger til hospitaler, medicin  og fødevareproducenter -  samt  formål, som har en naturlig tilknytning hertil. 

​​

Aktiepost i Ellab Holding A/S

Fondens formål er ligeledes at erhverve og besidde en efter bestyrelsen skøn passende aktiepost i selskaberne Ellab Holding A/S og/eller selskaber, der er koncernforbundne med disse.

Skov- og landbrugsvidenskabelige forskningsprojekter

Skov- og landbrugsvidenskabelige forskningsprojekter og øvrige skov- og landbrugsfaglige projekter, herunder planteforædling og lignende.​

Forskningsprojekter

Forskningsprojekter og lignende videnskabelige tiltag vedrørende lægemidler og sygdomme, der ikke har stor kommerciel bevågenhed, eller hvor der ikke i forvejen ydes støtte.

Sociale og humanitære formål

​​​Sociale, humanitære, humanistiske eller tilsvarende velgørende formål efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Fokus på involvering​

Bestyrelsens strategi for uddeling af fondens midler er,  at fonden selv  ønsker at involvere sig i, hvordan midlerne fordeles og i et vist omfang også selv være opsøgende omkring, hvilke områder og formål der fortjener en ekstra håndsrækning.​

Herigennem ønsker vi at støtte det gode formål og projekter med en fantastisk vigtighed, der ikke i samme grad får den opmærksomhed, de fortjener. 

Vi ønsker at være med til at skabe forandring og ønsker at støtte formål med en stærk vision, hvad end der er tale om store eller små projekter – lokale såvel som regionale og nationale.

Ellab-Fonden er derudover også bemyndiget til at støtte formål af pludselig opstået karakter i forbindelse med natur- og andre nødkatastrofer såvel som humanitære og velgørende indsamlinger.​

Ellab-Fonden

CVR: 11632203​

Trollesmindealle 25

3400 Hillerød​

Send fonden en mail:

info@ellabfonden.dk​