Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Hvad støttes?​

Med udgangspunkt i Ellab-Fondens formål (fundats fra 1978) ønsker fonden i den kommende femårige periode 2015-2019 at prioritere følgende indsatsområder:

Videnskabelige formål

​Videnskabelige formål, idet der lægges særlig vægt på at støtte formål, som er relateret til Ellab-koncernens forretningsområder - herunder formål, som har en naturlig tilknytning hertil.

Der tænkes særligt på forskning og udvikling af nye produkter og teknikker, som også omfatter initiativer relateret til salg.

Aktiepost i Ellab Holding A/S

Fondens formål er ligeledes at erhverve og besidde en efter bestyrelsen skøn passende aktiepost i selskaberne Ellab Holding A/S og/eller selskaber, der er koncernforbundne med disse.

Skov- og landbrugsvidenskabelige forskningsprojekter

Skov- og landbrugsvidenskabelige forskningsprojekter og øvrige skov- og landbrugsfaglige projekter, herunder planteforædling, biologisk skadedyrsbekæmpelse og lignende.​

Forskningsprojekter

Forskningsprojekter og lignende videnskabelige tiltag vedrørende lægemidler og sygdomme, der ikke har stor kommerciel bevågenhed, eller hvor der ikke i forvejen ydes støtte.

Sociale og humanitære formål

​​​Sociale, humanitære, humanistiske eller tilsvarende velgørende formål efter bestyrelsens nærmere beslutning.

​Mere fokus på involvering​

Bestyrelsen har iværksat en ny strategi for uddeling af fondens midler. Ændringen er, at fonden selv i højere grad ønsker at involvere sig i, hvordan midlerne fordeles og i et vist omfang også selv være opsøgende omkring, hvilke områder og formål der fortjener den ekstra håndsrækning.​

Herigennem ønsker vi at støtte det gode formål og projekter med en fantastisk vigtighed, der ikke i samme grad får den opmærksomhed, de fortjener. 

Vi ønsker at være med til at skabe forandring og ønsker at støtte formål med en stærk vision, hvad end der er tale om store eller små projekter – lokale såvel som regionale og nationale.

Ellab-Fonden er derudover også bemyndiget til at støtte formål af pludselig opstået karakter i forbindelse med natur- og andre nødkatastrofer såvel som humanitære og velgørende indsamlinger.​

Ellab-Fonden

CVR: 11632203​

Trollesmindealle 25

3400 Hillerød​

Send fonden en mail:

info@ellabfonden.dk​