Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Hvem kan søge?

Ellab-Fonden yder støtte til flere forskellige formål og projekter og begrænser sig ikke i forhold til omfanget heraf.

Sammenslutninger af personer, private foreninger, organisationer og institutioner er velkomne til at søge økonomisk støtte inden for rammerne af fondens strategi og formål.

Ellab-Fonden yder ikke støtte til private individuelle formål.

Udvælgelse

Det er fondens bestyrelse, der udvælger, hvilke projekter der skal støttes inden for de af bestyrelsen prioriterede indsatsområder.

Fonden har udvalgt en række fokusområder, som man vil have særlig fokus på de kommende år. Se de udvalgte fokusområder under Hvad støttes. Her på hjemmesiden kan du ligeledes finde information om og vejledning til, hvordan der søges støtte.

Ansøgning​

På vores hjemmeside kan du søge om støtte

Uddelinger​

Ellab-Fondens støtte til forskellige formål

Ellab-Fonden

CVR: 11632203​

Trollesmindealle 25

3400 Hillerød​

Send fonden en mail:

info@ellabfonden.dk​